Forskning

Här har vi samlat en drös länkar till uppsatser, avhandlingar och forsking till den vetgirige!

Barfota versus skodd – med fokus på den friska hästhoven
Johansson, Eva, 2017. Barfota versus skodd : med fokus på den friska hästhoven. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa (HMH)
https://stud.epsilon.slu.se/10476/11/johansson_e_170717.pdf  

Skoningsperiodens inverkan på rörelseasymmetrier hos häst
Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciencesn ändra denna exempeltext.
 http://stud.epsilon.slu.se/9535/  

Gotland ponies on extensive pastures – a welfare assessment.
Börjesson, Mathilda, 2015. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health
http://stud.epsilon.slu.se/7753/1/Borjesson_M_150325.pdf  

Kraftfoder kan hämma prestationen.
A forage-only diet alters the metabolic response of horses in
training. A. Jansson- and J. E. Lindberg….Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences, SE-750 07 Uppsala, Sweden.
http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FANM%2FANM6_12%2FS1751731112000948a.pdf&code=c2b9ed68c851f2a19ea5e022a6df2e32

Meticillin-resistent Staphylococcus aureus hos häst
Karlsson, Nathalie, 2015. djurhälsopersonalens roll för att undvika vidare spridning. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Clinical Sciences
http://stud.epsilon.slu.se/8274/11/karlsson_n_150707.pdf

Täckets påverkan på hästens rullnings- och sociala putsningsbeteenden.
Höglund, Sandra, 2015First cycle, G2E. Skara:
SLU, Dept. of Animal Environment and Health
http://stud.epsilon.slu.se/8420/1/Hoglund_S_150824.pdf

Täckets påverkan på hästens rullnings- och sociala putsningsbeteenden.
Höglund, Sandra, 2015First cycle, G2E. Skara:
SLU, Dept. of Animal Environment and Health
http://stud.epsilon.slu.se/8420/1/Hoglund_S_150824.pdf

Strålbenshälta hos häst – vilka är de genetiska faktorerna bakom detta hälsoproblem?
Lindholm, Jasmine, 2015. Strålbenshälta hos häst – vilka är de genetiska faktorerna bakom detta hälsoproblem?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics
http://stud.epsilon.slu.se/8023/7/lindholm_j_150611.pdf

Munkpeppar – är det försvarbart att använda på problemston och vid Ekvin Cushing’s sjukdom?
van Rooijen, Mimmi, 2015. Munkpeppar – är det försvarbart att använda på problemston och vid Ekvin Cushing’s sjukdom?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
http://stud.epsilon.slu.se/7807/17/van_rooijen_m_150420.pdf

Tiludronsyra till häst
Storm, Emma, 2015. Tiludronsyra till häst : farmakologi och terapeutiska effekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
http://stud.epsilon.slu.se/7908/11/storm_e_150526.pdf

The Effects of Three Shoeing Methods on Hoof Growth and Health in Horses
Amanda Morris
B.S., University of Connecticut, 2008
http://digitalcommons.uconn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1837&context=gs_theses

Endogent förhöjda plasmakortisolnivåer vs fång
Dahlberg, Angelika, 2015. Endogent förhöjda plasmakortisolnivåer vs fång. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences
http://stud.epsilon.slu.se/7852/7/dahlberg_a_150420.pdf

Grovfoder till hästar – hur inverkar olika konserveringsmetoder på hästens digestion?
Jonna Paananen
Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 477 Uppsala 2014
http://stud.epsilon.slu.se/6937/1/paananen_j_140626.pdf

Ligghall för utegångsdjur – En sammanställning och analys av domar i djurskyddsärenden som handlar om ligghall till utegångsdjur åren 2007-2013
Lindström Johansson, Louise, 2014. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Environment and Health
http://stud.epsilon.slu.se/7494/1/Lindstrom_Johansson_L_141118.pdf

Orsaker till kolik hos häst
Edstam, Linnea, 2014.
First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/7557/

Hästar som utför vävning
Katarina Johansson
Linneuniversitetet
Grundnivå biologi
VT2013
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:767046/FULLTEXT01.pdf

Rörelseaktivitet i tre olika inhysningssystem för häst
Gulbrandsen, Kristine, 2014. Rörelseaktivitet i tre olika inhysningssystem för häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
http://stud.epsilon.slu.se/7245/7/gulbrandsen_k_140909.pdf

En metodutvärdering av pulsparametrar och beteenderegistrering i samband med utfodring av häst
Andersson, Sara, 2014. En metodutvärdering av pulsparametrar och beteenderegistrering i samband med utfodring av häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
http://stud.epsilon.slu.se/7388/17/andersson_s_141006.pdf

Omvårdnad av hästar med mugg för att undvika omotiverad antibiotikaanvändning
Tållheden, Annikki, 2014. Omvårdnad av hästar med mugg för att undvika omotiverad antibiotikaanvändning. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health
http://stud.epsilon.slu.se/7470/1/Tallheden_A_141105.pdf

Skillnader mellan länsstyrelser – takhöjd för häst
Mårtensson, Gabriella, 2014
First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health
http://stud.epsilon.slu.se/7064/1/Martensson_G_140807.pdf

Rörelseasymmetrier hos hästar i trav – en biologisk variation eller hälta?
Lundgren, Sofie, 2014. Rörelseasymmetrier hos hästar i trav – en biologisk variation eller hälta?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences.
http://stud.epsilon.slu.se/6514/7/lundgren_s_140320.pdf

Utfodring av hästar i Sverige 2011
Nyman, Camilla
Second cycle, A2E. Uppsala: 2013 SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/6306/7/nyman_c_131209.pdf

Djuromvårdnad vid fång, bärrandsröta och spiktramp hos häst
Hector, Elinor
First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health 2013
http://stud.epsilon.slu.se/6293/1/Hector_E_131125.pdf

TANDVÅRDENS BETYDELSE FÖR HÄSTENS ANVÄNDNING OCH HÄLSA
Hanna Görgård och Ebba Tham
Examinator: Veterinär, Per Michanek
Sveriges lantbruksuniversitet
LTJ-fakulteten Alnarp 2007
http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001736/01/811105_2007_22.pdf

Förbättrad omvårdnad med sårprodukt av mjölksyrabakterier och honung, för hästar med muggliknande sår
Jönsson, Helena, 2013. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health
http://stud.epsilon.slu.se/6121/7/jonsson_h_131001.pdf

Växtextrakts farmakologiska effekter i hästliniment
Axelsson, Matilda, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
http://stud.epsilon.slu.se/6011/7/axelsson_m_130904.pdf

Antiinflammatoriska och analgetiska effekter av växtextrakt i hästliniment
Eklund, Sofia, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
http://stud.epsilon.slu.se/6015/11/eklund_s_130904.pdf

Djuromvårdnad vid fång, bärrandsröta och spiktramp hos häst
Hector, Elinor
First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health 2013
http://stud.epsilon.slu.se/6293/1/Hector_E_131125.pdf

Vätskebalans av tillgång på vatten vid utfodring samt av vattentemperaturen?
Projektnr: H0847224 Projektledare: VMD Sara Nyman Medsökande: Professor Kristina Dahlborn
http://ams.orbelon.com/slf/pdf/srpH0847224.pdf

Välfärd hos frilevande hästar
Näslund, Karin, 2013. Välfärd hos frilevande hästar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/5854/1/naslund_k_130730.pdf

Aptitreglering och förekomst av magsår hos unga travhästar i träning med fri tillgång till grovfoder
Wärnbring, Rebecca, 2013Second cycle, A2E. Uppsala:
SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/5909/1/W%C3%A4rnbring_R_130717.pdf

Utfodring i finmaskiga hönät : hästens ättid och skötarens arbetsmiljö
Karlsson Budde, Lina and Kjell, Emelie and Ryman, Marie, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
http://stud.epsilon.slu.se/5871/13/karlsson_etal_130709.pdf

Betydelsen av hästens hud och päls för reglering av kroppstemperatur i kyla – vad händer vid klippning och täckning?
Ekblom, Li, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
http://stud.epsilon.slu.se/5832/11/ekblom_l_130703.pdf

Studie av tarmflorans sammansättning och årstidsvariation i grovtarmen hos travhästar med grovfoderdiet
Kangas, Jonna, 2013. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/5789/1/Kangas_J_130610.pdf

Vätske- och saltbalans i samband med transport av häst
Joel, Nathalie, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/5732/1/joel_n_130625.pdf

Bete som enda näringskälla för häst under sommarhalvåret
Larsson, Annie, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/5731/1/larsson_a_130625.pdf

Prestationshöjande fodertillskott till häst
Sandberg, Patricia, 2013
Prestationshöjande fodertillskott till häst . First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/5729/1/sandberg_p_130625.pdf

Trygg i transport – effekten av tid och upprepning på unghästars lastträning
Larsson, Matilda, 2013. First cycle, G2E. Skara: SLU,
Dept. of Animal Environment and Health
http://stud.epsilon.slu.se/5679/1/Larsson_M_130617.pdf

Hästens välfärdsproblem relaterade till utfodring
Karlsson, Johanna, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Environment and Health
http://stud.epsilon.slu.se/5686/1/Karlsson_J_130617.pdf

Förebyggande av sandkolik hos häst
Öwall, Johanna, 2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Animal Nutrition and Management.
http://stud.epsilon.slu.se/5665/1/owall_j_130613.pdf

Dräktighetsimmunologi hos häst
Sjöberg, Frida, 2013. Dräktighetsimmunologi hos häst. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
http://stud.epsilon.slu.se/5604/7/sjoberg_f_130523.pdf

Magnesiumintagets betydelse för blodtryck och magnesiumkoncentrationen i stickprov av urin, träck och blodplasma hos häst
Solheim, Maria, 2013. Magnesiumintagets betydelse för blodtryck och magnesiumkoncentrationen i stickprov av urin, träck och blodplasma hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/5598/7/solheim_m_130520.pdf

Hovkräfta – en litteraturgenomgång
Ekeberg, Cecilia, 2013.
Hovkräfta – en litteraturgenomgång. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
http://stud.epsilon.slu.se/5539/7/ekeberg_c_130429.pdf

Livslängd och utslagsorsaker hos häst 
Wallin, Charlotte, 2012
First cycle, G2E. Uppsala: SLU,
Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
http://stud.epsilon.slu.se/4095/1/wallin_c_120424.pdf

Djävulsklo till häst – otillåtet hjälpmedel? 
Eva Olsson
Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp
Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen Nr. 2010:45
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Uppsala 2010 

http://stud.epsilon.slu.se/1012/1/olsson_e_100409.pdf

ÄLDRE HÄSTARS NÄRINGSBEHOV
– EN FÄLTSTUDIE AV UTFODRING PÅ RIDSKOLA
Ida Johansson & Charlotte Wettberg
Sveriges lantbruksuniversitet
Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Hippologenheten
HANDLEDARE:
Linda Kjellberg, Ridskolan Strömsholm
Hippologiskt examensarbete (EX0346) omfattande 10 högskolepoäng ingår som en obligatorisk del i hippologutbildningen och syftar till att under handledning ge de studerande träning i att självständigt och på ett vetenskapligt sätt lösa en uppgift. Föreliggande uppsats är således ett studentarbete på AB-nivå och dess innehåll, resultat och slutsatser bör bedömas mot denna bakgrund.

ISSN 1402-2052 
http://www.slu.se/Documents/externwebben/vh-fak/hippologenheten/397%20Johansson%20Wettberg.pdf

Herbs for horses
Fors, Maria, 2009.
Herbs for horses. First cycle, G2E. Uppsala:
SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/1454/7/fors_m_101007.pdf

Den tränande hästens behov av vitamin E och selen 
Tove Månsson
 Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Uppsala 2010
Examensarbete, 15 hp
– Kandidatarbete (Litteraturstudie)

Agronomprogrammet – Husdjur
http://stud.epsilon.slu.se/1402/1/m%C3%A5nsson_t_100618.pdf

Krubbitning hos häst på olika strömaterial 
Maria Helldén
Sveriges Lantbruksuniversitet Skara 200
7 Studentarbete 130
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Avdelningen för etologi och djurskydd
http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001663/01/Studentarbete_130.pdf 

Botulism hos svenska hästar
Jenny Bergold
Sveriges lantbruksuniversitet Examensarbete 2007:11
Fakulteten för veterinärmedicin och ISSN 1652-8697
husdjursvetenskap Uppsala 2007
Veterinärprogrammet
http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001408/01/EEF.pdf

Småbalsensilering – paketensilage till hästar 
Cecilia Müller
Institutionen för husdjurens Rapport 254
utfodring och vård
Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 2002
Department of Animal Nutrition and Management
http://hippocampus.slu.se/bibliotek/dokument/Rapport%20sm%C3%A5balsensileringpdf.pdf

Vitamin A och E i relation till hästutfodring
Jenny Möller
Institutionen för husdjurens
utfodring och vård Examensarbete 212
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala 2005
Department of Animal Nutrition and Management

http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00000656/01/ExjobbJM.pdf

Utfodringens betydelse för hästens hälsa 
Cornelia Andersson
Institutionen för husdjurens Examensarbete 312
utfodring och vård 15 hp C-nivå
Swedish University of Agricultural Science Uppsala 2010
Department of Animal Nutrition and Management
http://stud.epsilon.slu.se/1374/2/andersson_c_100615.pdf

Sommareksem hos hästar 
Anna Berglund
Examensarbete för agrolog (YH)-examen
Utbildningsprogrammet för lantbruksnäringarna

Raseborg 2011
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/31042/Berglund_Anna.pdf?sequence=1

Foder som källa till infektion med salmonella hos djur och människor 
Lundh, Annika, 2013
First cycle, G2E. Uppsala: SLU
Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
http://stud.epsilon.slu.se/5505/1/Lundh%20-%20Foder%20som.pdf

Fodertillgångens och ättidens effekt på hästars välbefinnande
Landstedt, Amanda, 2013.
First cycle, G2E. Uppsala: SLU
Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
http://stud.epsilon.slu.se/5537/7/landstedt_a_130429.pdf

Är hästarna för beroende av oss? 
Franska forskare har försökt fastställa om vissa hästar är så beroende av människan att deras problemlösande förmåga är nedsatt.
Läs mer på:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3426792/pdf/fpsyg-03-00306.pdf

Påverkar tidighetstyp fiberhalten hos rödklöver? 
Lukas Axelsson,
A1E. Uppsala: SLU,
Dept. of Crop Production Ecology 2013
http://stud.epsilon.slu.se/5369/8/axelsson_l_130321.pdf

Dolda fel försäkring för näringsidkare vid försäljning av häst
Konsumentköplagen i förhållande till försäljning av häst
Författare: Malin Lindholm
Handledare: Docent Torbjörn Ingvarsson
Examensarbete i civilrätt, särskilt köprätt och försäkringsrätt
30 högskolepoäng
Juridiska institutionen
Vårterminen 2013
http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:607763

Välbefinnande hos hästar med orala stereotypier
Osmar-Vitalich, Sabine, 2011. Välbefinnande hos hästar med orala stereotypier. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.
http://stud.epsilon.slu.se/2696/1/osmar-vitalich_s_110602.pdf

Mognad och läkning av hästens ytliga böjsena 
Hedin, Elin, 2011. Mognad och läkning av hästens ytliga böjsena. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
http://stud.epsilon.slu.se/2717/1/hedin_e_110602[1].pdf 

Farmakologisk behandling av sommareksem hos häst
Askerfelt, Ida, 2011. Farmakologisk behandling av sommareksem hos häst.
Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.
http://stud.epsilon.slu.se/2682/1/askerfelt_i_110531.pdf

2011-05-25
A Preliminary Study Using Infrared Thermography
To Investigate Temperature and Heat Patterns
In The Feet of Horses Using Different Types of
Hoof Protection At Endurance Rides
March, 2011 by Duncan.
http://www.barefoottrimming.com/files/thermographic_study.pdf

Ridskolehästens hållbarhet : hur länge stannar hästarna i verksamheten?
Eriksson, Linda, 2011. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU,
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi.
http://stud.epsilon.slu.se/2532/1/eriksson_l_110503.pdf

2011-05-10
Kemisk kommunikation hos häst
Axelsson, Lena, 2011. A1N, A1F eller AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)
http://stud.epsilon.slu.se/2452/1/axelsson_l_110408.pdf

Orsaker till magsår hos häst
Berggren, Moa, 2011. Orsaker till magsår hos häst. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap.

http://stud.epsilon.slu.se/2429/1/berggren_m_110405.pdf

Korsförlamning
Forstenius, Jonathan, 2011. Korsförlamning : etiologier, diagnostik och terapi. .
Avancerad nivå, A1N, A1F eller AXX ( AXX).
Uppsala: SLU, Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
 http://stud.epsilon.slu.se/2310/1/FORSTENIUS_J_110224.pdf

Mykotoxiner och deras effekt på hästens hälsa
Pilskog, Helen, 2010. Grundnivå, G2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV)

http://stud.epsilon.slu.se/1348/1/pilskog_h_100611.pdf

Fodermärkning 
Lind, Angelica, 2010. Fodermärkning : användande av hälsopåståenden i marknadsföringen av foder för häst, hund och katt. Avancerad nivå, A2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) http://stud.epsilon.slu.se/1963/1/lind_a_101029.pdf

Foderrelaterad fång hos häst
Ericsson, Lena, 2010. Foderrelaterad fång hos häst : går det att förebygga?.

Grundnivå, G2E. Alnarp: SLU,
Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning

http://stud.epsilon.slu.se/2057/1/ericsson_l_101203.pdf

Hästens hudproblem

En retrospektiv fallstudie. Hoyle, Christina, 2010.  Avancerad nivå, A1N, A1F eller AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Institutionen för kliniska vetenskaper (KV)

http://stud.epsilon.slu.se/2128/1/Hoyle_c_110112.pdf

Torvströ till svenska mjölkkor  
Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala 2007
Department of Animal Nutrition and Management 

http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/

00002002/01/Torvstr%C3%B6_till_Svenska_mj%C3%B6lkkor.pdf

Överdriven skaderisk för hästar i grupp  
 http://diss-epsilon.slu.se:8080/archive
/00002396/02/hartmann_elke_101108.pdf

2012-11-20 
Equine Trait Mapping
From Disease Loci to the Discovery of a Major Gene

Controlling Vertebrate Locomotion

Lisa S Andersson Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science

Department of Animal Breeding and Genetics. Uppsala 2012. 

http://pub.epsilon.slu.se/9031/1/Andersson_L_120907.pdf

2012-11-06 
Begränsning av äthastighet och foderkonsumtion genom att försvåra hästens intag av grovfoder
Abrahamsson, Veronica, 2012

Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management. 

http://stud.epsilon.slu.se/4689/11/abrahamsson_v_120820.pdf

2012-11-06
HÄSTHÅLLARES UPPFATTNING AV LÄNSSTYRELSENS TILLSYN I HALLAND
Sanne Tägtström
Sofie Jerslind
Miljö- och hälsoskyddsprogrammet

Högskolan i Halmstad  16 maj 2012
http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:537814

2012-11-06 
De vanligaste bristerna i svensk djurhållning
Larsson, Malin, 2011.De vanligaste bristerna i svensk djurhållning : med inriktning på lantbrukets djur och häst. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health
http://stud.epsilon.slu.se/3626/1/larsson_m_111121.pdf

Begränsning av äthastighet och foderkonsumtion genom att försvåra hästens
intag av grovfoder.
Institutionen för husdjurens utfodring och vård Examensarbete 384

Sveriges lantbruksuniversitet 30 hp A2E-nivå
http://stud.epsilon.slu.se/4689/11/abrahamsson_v_120820.pdf

Livslängd och utslagsorsaker hos häst 
Charlotte Wallin
Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp
Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen Nr. 2012: 32
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Uppsala 2012
http://stud.epsilon.slu.se/4095/1/wallin_c_120424.pdf

2012-03-15 
RIRDC är en hemsida från Australian Government här finns massor av rapporter för häst intresserade, med bland annat författare som C.C Pollit och B.A Hampson

https://rirdc.infoservices.com.au/collections/hor/?page=1

2012-01-25
Metoder för reduktion av halten lättlösliga kolhydrater i vallfoder och jämförelse av

analysmetoder.
Emma Pettersson
Institutionen för husdjurens utfodring och vård Examensarbete 358
Sveriges lantbruksuniversitet 30 hp A2E-nivå
Länk. http://stud.epsilon.slu.se/3584/1/E%3A%5Cexamensarbeten11%5Cpettersson_e_111115.pdf

2012-01-25
Hjälp mej förverkliga min intention år 2012 – Hovar utan spik!
En frisk, sund hov är en hov med förutsättningar för att fungera optimalt för hästen. Hovkapseln skyddar hovens inre anatomi och fungerar som barriär mot yttre åverkan. Den erbjuder grepp och halkskydd. Den tar emot och dämpar kraften i hästens steg. Allt detta klarar hoven av själv bara i och med att den existerar, längst där nere, på hästens ben. OM vi människor tillåter och hjälper den vara frisk, fri från deformationer och angrepp.
Det är så vi hästägare vill ha det för våra hästar! Men varför är vi inte där, och hur når vi dit? Jag hävdar att det första vi behöver göra är att sluta spika i hästarnas fötter!? Därför låter jag detta bli min intention för år 2012.
Jag ska under 2012 ge minst 1000 hästägare möjligheten att erbjuda sina hästar ett bättre och mer ergonomiskt liv än att gå omkring med spikar i fötterna!
Läs mer: http://gladahovar.se/hovar-utan-spik/

2011-12-20
14 nya projekt får sammanlagt drygt 7,5 miljoner kronor i forskningsanslag av Stiftelsen Hästforskning (SHF) inför 2012.
Här är hela listan på projekt:
http://www.nshorse.se/polopoly_fs/1.55730.1324069150!/beslutslista_shf_111216.pdf

2011-11-07 
Läsarundersökning
Hästfocus har under sommaren gjort en läsarundersökning där 257 tillfrågade läsare, fick svara på bland annat denna fråga. Hur sköter du din hästs hovar ? Fördelningen blev en överraskande andra plats med 13% av de tillfrågade som valt SANHCP som metod. Våran metod kommer efter traditionell hovslagare.

  • Trad. skon./verkn. 80%
  • Friska hovar, SANHCP 13%
  • Natural Balance 4%
  • Strasser Hoofcare Prof. 2%
  • Natural Hoof Care 0,5%
  • MO Standard HoofCare 0,5%

2011-11-07
Inverkan av konserveringsmedel för spannmål på ensilering av hösilage
Amelie Gottfridsson 2011.
Avancerad nivå, A2E. Uppsala: SLU

Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Läs mer på.
http://stud.epsilon.slu.se/3028/1/gottfridsson_a_110707.pdf

2011-10-18
Shings vidare till Business Lab
Målet är att ha första produkten ute på den svenska marknaden, redan i vinter.
Den idé som Marina Nylund burit med sig under så många år är nu på väg att bli verklig.
– Tack vare Movexum har jag vunnit både tid och kraft i projektet, säger hon.

Marina Nylund bor i byn Belse, vid Kilafors i Hälsingland. Åt ena hållet ser hon de karaktäristiska blå bergen, åt andra hållet ligger sjön. Här trivs Marina, härifrån utgår hennes idéer om en ny sorts hovsko, anpassad för hennes älskade hästar och de krav vi i dag ställer på dem.
– Vår tradition är att slå med klinga och hammare när vi ska sko hästen. Vi måste se till att hovväggen har en plan undersida för att passa en vanlig hästsko. Dessutom spar vi överflödig hovvägg, vilken normalt skulle fått en fin rundning av slitaget mot underlaget när hästen rör sig. Det överflödiga materialet behövs för att vi ska kunna spika fast hästskon, säger Marina Nylund.
– På senare år har man börjat inse att behandlingen inte enbart är positiv för hästarna. När hästen måste gå med fastspikade beslag dygnet om så förändras och deformeras hovarna över tid, fortsätter hon.
Många hästar visar också sin ovilja när det är dags att sko om. Det kan vara svårt att få en ovan häst att ens lyfta på benet, men med tiden lär de sig i de flesta fall att acceptera behandlingen.
– Det har ju inte funnits något annat alternativ, därför har ingen heller ifrågasatt behandlingen. Att sko hästen på ett traditionellt sätt är bara självklart, säger Marina Nylund.

I arbetet som massage- och fysioterapeut för hästar har Marina däremot stött på problem, direkt relaterade till den traditionella hästskon.
– Att ha en hästsko fastspikad i hoven kan jämföras med att vi människor skulle stå och gå i ergonomiskt oriktiga skor, till exempel högklackat, dygnet runt. Hästarna till och med står och vilar – i högklackat. För att kompensera det obekväma hittar de nya onaturliga ställningar som i sin tur ger problem i rörelseapparaten, precis som på oss människor, säger Marina Nylund.
– En annan aspekt av problemställningen är de höga prestationskraven på hästarna, speciellt då på tävlingshästarna. Den traditionella hästskon ger inte hästarna speciellt rättvisa förutsättningar att tävla på topp. Om man drar paralleller till humansidan kan man ju fråga sig vilken löpare som skulle acceptera att topp-prestera med järnbitar på fötterna, fortsätter hon.

Tack vare utländsk forskning kring hästens hovar, bland annat hos vildhästar som lever naturligt i vilt tillstånd, har ny kunskap börjat hitta till de aktiva i den svenska hästbranschen. Men frågan är fortfarande till viss del kontroversiell, åtminstone för de som ser den traditionella hästskon som ett historiskt icke-ifrågasatt faktum.
– Men många har också längtat efter en alternativ lösning. Vi som jobbar med hästar och prestation, inom rid- och travsport, ser ju att det idag finns problem med hästarnas rygg och bog som kan härledas till den onaturliga ställning som en traditionellt skodd häst ofta står i, säger Marina Nylund.

– För mig är det istället självklart att en häst kan leva utan beslag fastspikade i foten dygnet runt.
Marina har funderat länge på sin idé. Hon har tagit del av kurser, föreläsningar och forskning kring hoven och dess funktion. Och idag har hon, tillsammans med en konstruktör, skissat fram en tre-dimensionell bild på den första hovskon med ergonomisk funktion. En hovsko där hästens hov lämnas i sin naturliga form.

– Jag lyssnade till en föreläsning med Movexum i våras och sedan ansökte jag direkt. Efter två djupintervjuer var jag inne i processen och hade fått en coach. Vårt arbete startade i juni och vi är nu vidare i nästa fas Business-lab, berättar Marina Nylund.

– Jag hade nog kommit igång med mitt företag i alla händelser, men utan stöd från Movexum hade det skett på ett annorlunda sätt. Och det hade definitivt tagit längre tid att ensam leta affärskontakter och sedan utvärdera dem, fortsätter hon.

För nu är Marina Nylund och hennes företag Shings på gång. Redan i vinter ska den första hovskon vara lanserad på den svenska marknaden.

– Äntligen! Jag har burit på den här idén så otroligt länge och nu är den konkret. Nu hoppas jag att branschen är mogen för en beteendeförändring gällande hästskon. Det handlar om det bästa för hästen rent fysiskt, men också om möjligheten att få den att prestera bättre.
Källa: http://www.movexum.se/node/320

2011-09-07
Kraftfodrets påverkan på återhämtnings-förmågan hos hästar
efter träning och transportering.
Axelsson, Madeleine, 2011.
Avancerad nivå, A2E. Uppsala: SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och vård (HUV) http://stud.epsilon.slu.se/3032/1/Axelsson_M_20110708.pdf

2011-08-22
I vilken utsträckning kan hästar enbart utfodras med grovfoder?

Emelie Ferm
Institutionen för husdjurens Examensarbete 353
utfodring och vård 15 hp C-nivå
Swedish University of Agricultural Science Uppsala 2011
http://stud.epsilon.slu.se/2920/1/ferm_e_110623.pdf 

2011-08-22
Hästägares kunskapsnivå och attityder angående hästutfodring
Andrea Gröndahl
Etologi och djurskyddsprogrammet
Sveriges lantbruksuniversitet Skara 2011 Studentarbete 350
http://stud.epsilon.slu.se/2968/1/grondahl_a_110630.pdf 

2011-08-08
LÄNSSTYRELSERNAS BEDÖMNINGAR – SKILJER DE ANGÅENDE MÅTT I HÄSTSTALL?
Miljö- och hälsoskyddsprogrammet
Högskolan i Halmstad
Josefine Johansson
Louise Rosén Rhodiner
http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:426977 

2011-07-08
Ingen utredning av konkurrensen bland veterinärer
http://www.atl.nu/arbetsliv/ingen-utredning-av-konkurrensen-bland-veterinarer

2011-06-18
Hästar kan sköta naturbetesmark
Hästar har på många håll dåligt rykte och anses förstöra betesmark.

Källa: Hippsen.se
http://www.hippson.se/artikelarkivet/foder/hastar-kan-skota-naturbetesmark.htm 

2011-06-17
Verktyg för att mäta hästens välfärd
Sofie Norrman, doktorand på avdelningen för etologi och djurskydd på SLU, har påbörjat ett projekt vars syfte är att få fram ett protokoll som mäter hästars välfärd.

Källa: tidningen Ridsport

http://www.tidningenridsport.se/Article.aspx?m=45207&a=623321

2011-05-25
Är låga tår en plåga
Om långa tår kan orsaka smärta i glutealregionen och om korrigerande verkning och/eller skoning tar bort smärtan har en amerikansk studie från North Carolina State University College of Veterinary Medicine undersökt.
Källa: Hästfocus
Läs mer:
http://www.hastfocus.se/index.php?option=com_content&view=article&id=729:aer-langa-tar-en-plaga&catid=36:forskning&Itemid=100 

2011-08-15
Why it is high time for Team Barefoot!
Läs och begrunda, i det här finns det mycket visdom. Det är detta det handlar om HÄSTEN och vi får det att fungera på bästa sätt för den!!!
http://www.thehorseshoof.com/pdf_articles/BarefootParadigm.pdf 

2011-05-10
Fång ökar dramatiskt
Förra året insjuknade cirka 6 400 hästar i fång – en siffra som ökat med 109 procent under de senaste fem åren.
Läs mer på:
http://www.hastmagazinet.com/newsItem.aspx?id=44540

2011-03-19 Naturhov.dkHar ni sett Arne Havgaard fantastiska filmer på http://www.youtube.com/user/naturhov .

Anders Hesselgren vill sko hästarna friskare.
En mycket intressant artikel om hur man skor sin häst friskare med låga trakter och kort tå! http://www.hastfolk.se/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=100

Adress

SANHCP
Adress: Hooka AB
Svartsbo 45
816 94 Ockelbo

Besöksadress:   Verkstadsvägen 1
816 92 Lingbo

Sociala medier
Copyright © 2024 SANHCP. All Rights Reserved.