INTEGRITETSPOLICY

Policy för behandling av kunders personuppgifter (GDPR) inom Hooka AB.
Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig
Hooka AB (556984-3096), Svartsbo 45, 816 94 Ockelbo är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom våra varumärken SANHCP och förryttaretillhäst.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför? 
Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs. För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans)
 • Kunna göra id-kontroll
 • Hantera betalningar (inklusive analysering av vilka betallösningar som ska erbjudas)
 • Hantera retur-, reklamation- och garantiärenden

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt)
 • Organisations-/personnummer
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation

Hooka AB kommer inte att sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part.

Vill ni som kund ta del av eller få era uppgifter portplockade ur vårt system.

 

Kontakta Birgitta Färnstrand-Svensk (070-2262289

Vi kommer att tillmötesgå er begäran så långt det är möjligt.

Klagomål
Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.