Så når vi de Globala målen

I Hooka AB arbetar vi med de globala miljömålen i vår dagliga verksamhet. Inom vissa områden har vi kommit långt. Men vår ambition stannar inte där. Vi ska innan 2030 nå målen inom de sex delområderna som vi har valt för vårt företag.

Mål 4

Vår ambition är att alla våra elever ska få den bästa tänkbara utbildningen på marknaden. Vi kommer att ligga i framkant i de senaste forskningsresultaten som berör branschen. Allt för att vi ska få starka och framgångsrika entreprenörer som kan leva på sin yrkesbana och även förstå de mjuka värdena för hästens bästa.

Mål 8

Till stor del är våra kunder kvinnor från glesbygd. Vårt mål är att det ska finnas en god tillväxtmöjlighet att bo och verka inom icke urbana områden. Att hästbranschen kan utvecklas, och att områden som idag avflyttas får en återväxt av yngre som vill bosätta sig och verka för den lokala servicen och ekonomin.

Mål 9

Vi kommer att sträva efter att våra leverantörer jobbar målinriktat för att få fram produkter som har kort resväg, som är så närproducerat som det är möjligt, och som har en lång livscykel. Produkterna ska även vara enkla att återvinna. Våra foderleverantörer bör i möjligaste mån jobba med grödor från svenskt lantbruk.

Mål 13

En ledstjärna i vårt företag har varit återbruk. Vår kursgård är till största delen inredd med möbler från loppis, second-hand och auktioner. Vi jobbar med ett lokalt företag när vi tar in luncher till våra kurser, och vi försöker så långt det går med att arbeta med lokal och Krav producerade varor. Vi har som målsättning att investera i solceller för elproduktion.

Mål 15

I takt med att den agrara näringen slås ut av billig import kommer hästen att vara nyckeln till att hålla landskapet öppet och bidraga med den biologiska mångfalden. I utbildningen kommer vi att jobba för att ge en förståelse för att bruka exempelvis gamla ängs och hagmarker.

Mål 17

I dag känner sig många exkluderade i hästvärlden, när man gjort valet att inte sko sin häst med traditionella beslag. Därför är detta mål av störta vikt i vårt företag. Att jobba internationellt och ”över gränserna”, för att medverka till öppenhet och förståelse för oliktänkande och nytänkande. Men även lyfta innovatörer som har mål att förbättra för barfotahästen internationellt. Inom en snar framtid kommer vi att vara med och skapa en internationell förening som ska arbeta för dessa frågor.

Om oss

SANHCP
Adress: Hooka AB
Svartsbo 45
816 94 Ockelbo

Besöksadress:   Verkstadsvägen 1
816 92 Lingbo

Sociala medier
Kontakta oss på
Ring oss på
Copyright © 2023 SANHCP. All Rights Reserved.