PRAKTIKAT PÅ KURSEN

’Grundkurs i hovverkning’

Praktikant på grundkurs innebär att du som elev är med på en 'Grundkurs i hovverkning' som hålls i Lingbo.

Du kommer att få visa praktiskt hur en grundverkning går till samt teoretiskt beskriva en hovverkning. 


Här kommer du att få öva dig i att möta människor som vill lära sig mera om hoven och du får förklara hur man verkar och även vad du ser i hovarna. 

Detta är väldigt viktigt för oss Hovformsspecialister - att enkelt och pedagogiskt - kunna förklara för hästägaren, vad vi ser och gör på deras hästar.