HÄSTEN, HOVEN och HÄLSAN 

Hela hästen är med

På denna kurs går vi igenom hela hästen från tugga till hur bör träcket se ut.  "Ja, vad bör en häst äta?"

Vad och hur matar vi våra hästar idag. Kan vi känna och se på utsidan att det är problem på insidan? 
Vi åker och palperar hästar för att lära oss "Hands-On". Här finns mycket kunskap att hämta och vi nosar på många områden.

Innehåll

 • Hästen Då och Nu - kort historik ur ett nutritions perspektiv
 • Den moderna hästens Livsmiljö - hur påverkar det näringsupptaget?
 • Näringsbehov - så enkelt men samtidigt så svårt
 • Näringsämnen och näringsupptag - hur vi vilseletts genom åren
 • Hullbedömning - Hästmänniskans störda perception
 • Fodersmältingssystemet - från tand till träck
 • Problem med näringsupptag - tecken & uttryck, tänkbara orsaker & åtgärder
 • Rörelse
 • Benställningar
 • Hästens parasiter
 • Foderbegränsning foder automater/nät/munkorg
 • Känna igenom hästar