ELEVER UNDER UTBILDNING

Eleverna går med en mentor under tiden de går utbildningen. Eleverna får ta del av mentorernas kunskaper och har ett stöd när de verkar. När mentorn och SANHCP känner att eleven är mogen för att börja verka hästar själv så får eleven ta in hästar själv att jobba på. Eleven har kontakt med mentorn under hela sin utbidningstid. Mentorerna ansvarar för att de blivande hovformsspecialisterna får med sig så mycket kunskaper som möjligt. Att de arbetar på ett sådant sätt som gör hästar och hästägare trygga.

Matilda Svensson
- verkar med mentor

 • Utgår från Rimforsa
 • Mobil: 070-592 43 60
 • E-post: tildis_you@hotmail.com

Julia Hjelm
- Verkar med mentor

 • Utgår ifrån Kalix
 • Mobil: 073-822 13 77
 • E-post: hailuj@outlook.com

Frida Jones
-Godkänd att ta in egna hästar.

 • Utgår ifrån Gräsmyr, Umeå
 • Mobil: 073-025 30 01
 • E-post: narfastodum@gmail.com

Jenny Hedström
- Verkar med mentor.

 • Utgår ifrån Floby
 • Mobil: 076-140 30 40
 • E-post. sobel_max@hotmail.com
 • Hemsida: www.friskahasten.se

Heidi Säwfe
- Godkänd att ta in egna hästar.

 • Utgår ifrån Gäddviken, Flen 
 • Mobil: 076-818 93 00
 • E-post: gaddvikensgard@gmail.com

Catarina Gullberg Wittenby
-Godkänd att ta in egna hästar.

 • Utgår från Norrtäljetrakten
 • Mobil: 073-377 70 50
 • E-post: catarina.gullberg@gmail.com

Matilda Wiberg
- verkar med mentor närvarande

 • Utgår ifrån Östhammar, Uppsala län
 • Mobil: 076-826 24 49
 • E-mail: matildawiberg.96@gmail.com