ANATOMIKURS - NEDRE RÖRELSEAPPARATEN

Funktioner i benen

Det är den nedre rörelseapparaten - benen - från knä och has ner till hovarna.
Genomgång av benämningar som t. ex. veterinärer använder, dorsal och lateral för att ta några.
Vi går igenom skelettet och muskler. Hur skelettet och musklerna är uppbyggda, vilken funktion de har. Infästningar av skelettet och musklerna samt olika typer av leder. 


Kurslitteratur:
ABC of the Horse
av Pauli Grönberg
inbunden, Engelska, 2014

ISBN: 9789526813028

KURSDATUM

Kursdatum i september om Covid-19 restriktionerna har släppt, då föreläsaren kommer från annat land.

Kursinnehåll

 • Latinska lägesbeskrivningar, anges alltid i hästens längdriktning och dig vänd åt samma håll
 • Skelettsystemet
 • Benvävnad
 • Skelettest utveckling - från foster till färdigväxt
 • Skelettets förbindelser
 • Leders uppbyggnad och typer av leder
 • Muskelsytemet
 • Motorik - förmåga att styra en muskel
 • Musklers utseende och placering
 • Ursprung - muskelbuk - fäste
 • Rörelesemekanik