Villkor

Allmänt/Anmälan

Anmälningsvillkor: Du anmäler dig genom att betala in anmälningsavgiften/kursen till  Bg: 5838-4827  swish: 1236161111 Hooka AB, anmälningsavgiften gäller för yrksesutbildningen , för kurserna gäller hela beloppet på kursen.

Om du blir sjuk eller får förhinder och avbokar din plats senast 30 dagar före kursstart, återbetalas hela den erlagda betalningen, minus anmälningsavgiften, detta gäller yrkesutbildningen. Om det är mindre än 30 dagar kvar till kursstart, återbetalas den erlagda avgiften, minus anmälningsavgiften, endast mot uppvisande av läkarintyg. Alternativt kan du boka om din plats till ett senare tillfälle, dock ej senare än 12 månader efter ditt ursprungliga kursdatum. Har du frågor, kontakta oss gärna via mail: [email protected] 
För enstaka kurser gäller avbokning minst 15 dagar innan kursstart återbetalas summan - 500kr, om avbokning sker mindre än 15 dagar kvar, återbetalas kursavgiften - 500kr, endast mot uppvisande av läkarintyg.


Antagningskriterier:

 • God Hästvana
 • Goda kunskaper i svenska för yrkesutbildningen även goda kunskaper i engelska.
 • Eleven ska vara 16 år fyllda, 18 år för yrkesutbildningen samt inneha ett körkort.
 • Deltagare med särskilda behov ombeds kontakta skolan i god tid före kursstart.

Våra kurser och utbildningar kräver 100 % närvaro. Det är möjligt enligt överenskommelse att ta igen förlorad kurstid. SANHCP förbehåller sig att stänga av en elev som befinns olämplig för vald kurs/utbildning. Bekräftelse får du av oss via e-post, eller om sådan saknas via brev.

Avbokningsregler:

Vid av- eller ombokning senast en månad före kursstart för yrkesutbildningen återbetalas inbetald avgift med avdrag för anmälningsavgiften. För enstaka kurs gäller 15 dagar innan kursstart och avdraget är 500kr från kursavgiften. Av-eller ombokning senare än en månad/15 dagar före kursstart eller efter påbörjad kursstart godkänns inte utan läkarintyg på sjukdom som inte kunde förutses vid tidpunkt för anmälan. Återbetalning sker då med avdrag för eventuell förbrukad kurstid fram till av- eller ombokning samt anmälningsavgiften. Om kursen blir inställd eller om du inte blir antagen återbetalas inbetald avgift utan avdrag. Du kan i detta fall även välja att ha kursavgiften innestående men den ska då utnyttjas inom ett år. Vi d ny bokning av kurs betalas mellanskillnaden om avgiften är höjd.Användningen av uppgifter. 

  Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför? 
  Här beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs. För att kunna hantera beställningar/köp

  Personuppgifter behandlas för att:

  • Leverera en beställd produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans)
  • Kunna göra id-kontroll
  • Hantera betalningar (inklusive analysering av vilka betallösningar som ska erbjudas)
  • Hantera retur-, reklamation- och garantiärenden
   De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer)
  • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt)
  • Organisations-/personnummer
  • Kundnummer
  • Betalningshistorik
  • Orderinformation

  Hooka AB kommer inte att sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part.