SANHCP METODEN
- den innebär att hästen ska få ha sin naturliga hovform -

Metoden

Från början innebar SANCHP metoden att den helt byggde på AANHCP sätt att verka. Numera  - allt eftersom forskningen går framåt  - uppdaterar vi vår verkning utifrån senaste forskningen och beprövad erfarenhet.

För att kunna leva upp till vårt motto 'Din kunskap - hästen belöning' är vi inte låsta till en metod. Utan vi vill - för hästens bästa - utveckla oss. En viktig del i det  är - att vara öppen för andra metoder - och se om dessa har något som vi kan lära oss av och använda.

Det finns inte en standardhov som kan verkas på alla hästar, man följer individens egna hov.  Man måste komma ihåg att det är mycket som påverkar hästarna såsom,
  • var bor min häst
  • hur lever hästen
  • vad gör jag med min häst
Alla hästar ska dock ha Maxadehovar.
Det betyder att hoven har en mikroscirkulation som fungerar till 100%. Det gör att hoven växer och fungerar på bästa sätt och hoven blir då vältränad. En mikroscirkulation i hoven som fungerar till 100% kan hästen inte få om vi låser dess hovar. Hästen måste också må bra i hela sin kropp, inte minst i magen. 

Det är vår strävan att komma dit och hjälpa fler hästägare att nå detta mål med sina hästar. Den tid som vi inte är med hästen så får den ha ett hästliv på sina villkor.