OM OSS

- SPECIALISTEN PÅ HOVAR -

SANHCP är ett utbildningsföretag inom hovar

Vi har utbildat över 70 elever till egna företagare. De har efter sin ettåriga yrkesutbildning till Hovformsspecialist direkt ett jobb dagen efter sin examen. De får nämligen in kunder redan under sin utbildning.

Vi utbildar hästägare att själva kunna  underhållsverka sin egna friska hästs hovar. Det ger ägaren en möjlighet att själv, med stöd av en hovformsspecialist sköta hovarna.

Underbar anläggning med kanonföreläsare!”

Ellen Engdal, Ellen Hov&Häst - Hovformsspesialist

UTBILDNINGSANSVARIG

Birgitta Färnstrand-Svensk arbete med hästar började med att hon utbilda sig till hästmassör hos Axelssons. Därefter blev det hovslagarskolan och en hovslagarexamen. Då hon upplevde att kunskapen om hästens hovar och hästen inte var tillräcklig på den utbildning hon gått, gick hon vidare och utbildade sig till Hovformsspecialist. Först i Sverige, för att därefter åka till USA och vidareutbilda sig till Trimmer. 
Birgitta har jobbat med hovar i 18 år. 
Har i över 14 år utbildat Hovformsspecialister samt haft kurser för hästägare som lär sig underhållsverka på sin egna friska häst.   

Fyller ständigt på kunskaper om hovar och hästar med att gå på föreläsningar runt om i Norden. Inhämtar också kunskap genom att läsa rapporter både från nationell- och internationellforskning.

Sedan år 2006 är Birgitta utbildningsansvarig för SANHCPs utbildning  för Hovformsspecialister.  
MENTORER

En viktig resurs för oss är våra mentorer. Mentorerna är Hovformsspecialister som är utbildade hos oss. De jobbar med SANHCP metodiken - som utgår från att hästen ska få behålla/ha sin egen hovform och inte en hovform som skapats fram av oss människor - mentorerna tar hand om de elever som är under utbildning till Hovformsspecalister. Eleverna har alltid en mentor som de går tillsammans med under den tid som eleven behöver detta stöd. När eleven är mogen får eleven verka själva på andras hästar.