GLOBALA MÅLEN AGENDA 2030

I Hooka AB arbetar vi med de globala miljömålen i vår dagliga verksamhet. Inom vissa områden har vi kommit långt. Men vår ambition stannar inte där. Vi ska innan 2030 nå målen inom de sex delområderna som vi har valt för vårt företag.

Vår ambition är att alla våra elever ska få den bästa tänkbara utbildningen på marknaden. Vi kommer att ligga i framkant i de senaste forskningsresultaten som berör branschen. Allt för att vi ska få starka och framgångsrika entreprenörer som kan leva på sin yrkesbana och även förstå de mjuka värdarna för hästens bästa.

Till stor del av våra kunder är kvinnor från glesbygd, vårt mål är att det ska finnas en god tillväxt möjlighet att bo och verka inom icke urbana områden. Att hästbranschen kan utvecklas till att i dag avflyttningsområden åter får en återväxt av yngre som vill bosätta sig och verka för den lokala service och ekonomi.

Vi kommer att sträva efter att våra leverantörer jobbar målinriktat på att få fram produkter som har kort resväg, sommar så närproducerat som det är möjligt och har en lång livscykel. Produkterna ska även vara enkla att återvinna, våra foderleverantörer bör i möjligaste mån jobba med grödor från svenskt lantbruk.

En ledstjärna i vårt företag har varit återbruk, vår kursgård är till största delen inred med möbler från loppis och auktioner, vi jobbar med ett lokalt företag när vi tar in luncher till våra kurser, vi försöker så långt det går med att arbeta med lokal och Krav producerade varor. Vi har som mål att investera i solceller för elproduktion.

I takt med att den agrara näringen slås ut av billig import kommer hästen att vara nyckeln till att hålla landskapet öppet och bidraga med den biologiska mångfalden. I utbildningen kommer vi att jobba för att ge en förståelse för att bruka exempelvis gamla ängs och hagmarker.

I dag känner sig många exkluderade i hästvärlden när man har valt att inte sko sin häst med traditionella beslag, därför är detta mål av störta vikt i vårt företag, att jobba internationellt för att motverka hot och trakasserier,  men även lyfta innovatörer som har mål att förbättra för barfota hästen internationellt. Inom en snar framtid kommer vi att vara med och skapa en internationell förening som ska arbeta för dessa frågor.