NUTRITION

- GROVFODER och KRAFTFODER -


Hästens Nutrition - ur ett helhetsperspektiv

Lär dig förstå hur hästkroppen fungerar så du blir duktigare på att tidigt upptäcka brister och belastningar.

Den här kursen får vi lära oss hur magen är uppbyggd. Hur stor är magsäcken en stor häst? Hur stor är blindtarmen och vad har den för funktion?
Vilka ämnen kan hästen spjälka och ta upp i sitt system? 
Det kan bli många frågor om just detta med magen och här har du chansen att ställa dem till vår föreläsare.

I år blir det webbaserad kurs på nutrition

Tiderna kan komma att ändras

  • Start kl 15:00
  • Slutar ca: kl. 18:30 

KURSDATUM

Denna kurs går endast en gång/år.

Plats: Webbaserad föreläsning
29-30 maj
Två halvdagar
Pris: 1 000 kronor inkl. moms

Kursinnehåll

  • Hästen Då och Nu – kort historik ur ett nutritions perspektiv
  • Den moderna hästens Livsmiljö – hur påverkar det näringsupptaget?
  • Näringsbehov - så enkelt men samtidigt så svårt
  • Näringsämnen och näringsupptag - och hur vi vilseletts genom åren
  • Hullbedömning - Hästmänniskans störda perception
  • Fodersmältningssystemet – från tand till träck 
  • Problem med näringsupptag – tecken & uttryck, tänkbara orsaker & åtgärder