ANMÄLAN TILL YRKESUTBILDNING och KURS

Anmäl dig till våra kurser och utbildningar här!

Betalning för kurserna sker LÄNGST NER på sidan under rubriken ’Produkter’. Här finns Swish och kort.

Skriv in vilken kurs det gäller i meddelande fältet.

OBS! Anmälan är bindandeOm ni kommer med tåg skriv vilken tid ni ankommer i meddelandefältet.
Vi har möjlighet att hämta vid tåget eller bussen i Lingbo eller Ockelbo fram till kl. 20:00.


Betalning
Här nedan kan du betala/köpa din kurs, 
om kursen blir inställd betalar vi omgående tillbaka kursavgiften. När betalningen är oss tillhanda kommer information.
Villkor:
 
OBS mat och boende ingår ej i externa kurser. Anmälan till våra kurser är bindande
Betalning sker i butiken nedan,  Vid ev avbokning återbetalas kursavgiften vid uppvisande av läkarintyg.
Eleven ansvarar för att denna är frisk och i sådan kondition att det inte föreligger risk för skada eller sjukdom pga. deltagande i utbildningen.
SANHCP förbehåller sig rätten att eventuellt ställa in kurser och utbildningar vid för få deltagare, minst fem deltagare krävs för att kursen ska bli av. Skulle kursen eller utbildningen bli inställd eller elev står på reservplats och ej blir antagen återbetalas hela kursavgiften.
Grundkursen i verkning är endast avsed för att verka sin egen friska häst. Att verka andras hästar i SANHCPs namn kommer att beivras.
Force majeure
SANHCP åtaganden gäller under förutsättning att SANHCP möjlighet att fullgöra avtalet inte hindras eller väsentligen försvåras eller försenas genom omständighet som beror på myndighets åtgärd, krigshändelse, import – eller exportförbud, strejk, lockout, bojkott, blockad, eldsvåda, olyckshändelse eller annan händelse som SANHCP inte kunnat förutse.

Produkter

Filter

Visar 1–13 av 13 produkter