RAPPORTER - VERKNING

Barfota versus skodd - med fokus på den friska hästhoven

Johansson Eva, 2017.  
Kort sammanfattning: Hoven utgör en väldigt liten del av hästen, men har en avgörande betydelse för dess hälsa och välmående. Det är viktigt att kunna utvärdera hur verkning och skoning påverkar hästens prestation och identifiera eventuell negativ stress på hoven och rörelseapparaten. Vad som anses vara korrekt hovvård är ett av de mest kontroversiella ämnena inom hästsektorn. Syftet med denna litteraturstudie är att studera effekterna av skoning jämfört med barfotagång hos häst, genom att besvara följande frågeställningar:
  • Skiljer sig den skodda hovens morfologi och biomekanik från den oskodda?
  • Påverkas hästens rörelsemönster av skoning och i så fall hur?
  • Utgör den ferala hästhoven en lämplig modell som den optimala hoven?